Supporting Team

SL Image Name
1 Sambhu Sarkar
2 Minati Sarkar
3 Amar Mondal
4 Minati Santra
6 Nita Mahindar
8 Myna Bera
9 Nabanita Mondal
10 Dipankar Chaki
11 Rita Bag
12 Lakshmi Mazumdar
14 Sambhu Bag
15 Not available Ganesh Hela
16 Not available Suraj Singh